Metylfenidat (MPH): legers forskrivningsveiledning

HjemVelkommen til dette nettstedet


Materialet på dette nettstedet er utarbeidet som et hjelpemiddel for hensiktsmessig forskrivning og administrasjon av produkter som inneholder MPH (metylfenidat) i behandlingen av pasienter med ADHD. Sju produsenter med markedsføringstillatelse for MPH i EU har samarbeidet om produksjon av innhold på nettstedet: Janssen (Johnson & Johnson-gruppen), Medice, Mylan, Novartis, Rubio, Shire og Teva.


Det anbefales at verktøyene brukes sammen med fullstendig preparatomtale for det enkelte produktet som er forskrevet.


For å se dokumentene, velg dokumentet du vil ha fra menyen til venstre.


For å opprettholde pasientkonfidensialitet, vil ikke pasientinformasjon du legger inn i kontrollistene bli lagret på dette nettstedet. Alle dokumenter kan lastes ned for bruk av forskrivende leger. De kan enten utgjøre en del av en elektronisk pasientjournal, eller de kan brukes i papirversjon.