Metylfenidat (MPH): Läkarguide för förskrivning

HemVälkommen till denna webbplats


Materialet på denna webbplats har utformats för att kunna användas som stöd vid förskrivning och administrering av produkter som innehåller metylfenidat (MPH) vid behandling av patienter med ADHD. Sju innehavare av godkännande för försäljning (MAHs – Marketing Authorisation Holders) av MPH i EU har samarbetat för att ta fram materialet som tillhandahålls på webbplatsen: Janssen (från läkemedelsföretagsgruppen Johnson & Johnson), Medice, Mylan, Novartis, Rubio, Shire och Teva.


Användning av detta material rekommenderas tillsammans med fullständig förskrivningsinformation för enskild, förskriven produkt.


Markera det dokument du vill se från menyn till vänster.


För att upprätthålla patientens sekretesskydd kommer patientens information som du anger på checklistorna inte att sparas någonstans på denna webbplats. Alla dokument kan laddas ned för användning av förskrivande läkare. De kan antingen förvaras som en del av en elektronisk patientjournal eller användas i en tryckt pappersversion.